Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Aktuality MAP

Finální dokument MAP vzdělávání pro ORP Holešov je vystaven k připomínkování

V sekci Dokumenty - Výstupy najdete vystavený finální dokument MAP vzdělávání pro ORP Holešov, Strategický rámec MAP - verze 3 a Akční plán na školní rok 2018/2019 k připomínkování. Své připomínky, prosím, posílejte do středy 31. 1. 2018 na e-mail: marie.tesarova@mas-mostenka.cz.

Děkujeme. Tým MAP

V listopadu se koná v rámci KAP konference zaměřená na inkluzi

Ve čtvrtek 16. listopadu se ve Zlíně koná konference "Společné vzdělávání - mýty a fakta o inkluzi". Akce je určena především výchovným poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ, odborné veřejnosti a všem, kteří se touto problematikou zabývají.  Bližší informace najdete v pozvánce ZDE.

Do 18. října je možné připomínkovat Analytickou část MAP

Předkládáme návrh Analytické části MAP, která byla rozšířena o obecnu analýzu, k připomínkování veřejnosti. Připomínky zasílejte na e-mail: marie.tesarova@smarv.cz prostřednictvím Listu připomínek do 18. 10. 2017. Děkujeme Vám za Váš zájem.

Analytická část MAP pro ORP Holešov byla schválena na jednání Řídícího výboru MAP dne 24. 10. 2017 - text je přístupný ZDE - v sekci Výstupy.

Krajský akční plán pořádá v říjnu tři akce zaměřené na polytechniku a základní gramotnosti

V říjnu 2017 se ve Zlíně v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje uskuteční tři akce zaměřené na vzdělávání. Dne 3. října se uskuteční diskuzní fórum na téma Polytechnické a odborné vzdělávání ve Zlínském kraji, 18. října konference Ladění: Cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole a 25. října Konference pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje. Akce jsou vhodné i pro zástupce úplných základních škol.

Více informací najdete v přiložených pozvánkách:

Polytechnické a odborné vzdělávání ve Zlínském kraji, 3. 10. 2017

Ladění: Cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole, 18. 10. 2017

Konference pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje, 25. 10. 2017

Seminář řešení konfliktů a komunikační techniky

Ve středu 11. října je pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a pedagogické pracovníky ZŠ připraven seminář, která se zabývá druhy konfliktů a strategií jejich řešení, praktickými ukázkami řešení konfliktů, asertivní a efektivní komunikací. Pozvánku najdete ZDE.

Dvoudenní vzdělávací setkání

Ve čtvrtek a pátek 14. - 15. září se v Hrubé Vodě uskuteční dvoudenní vzdělávací setkání pedagogů ZŠ a MŠ. Připraveny jsou přednášky PaedDr. et Mgr. Věry Facové na téma "Profesionální komunikace + mluvený projev, neverbální komunikace, základy rétoriky včetně osobní konzultace s lektorkou" a Bc. Milady Šnajdrové na téma Asertivita a manipulace. Seminář je určen pro vedoucí a pedagogické pracovníky základních a mateřských škol. Více informací najdete v pozvánce ZDE.

Čtyři kulaté stoly MAP k přípravě aktivit spolupráce se uskuteční v květnu

V květnu se uskuteční celkem čtyři kulaté stoly MAP zaměřené na přípravu aktivit spolupráce v předškolním, základním, zájmovém a neformálním vzdělávání v ORP Holešov. Setkání jsou tematicky zaměřená, určená pro ředitele škol, pedagogy, zástupce neformálního a zájmového vzdělávání a zřizovatele škol, otevřená veřejnosti. Hlavními tématy diskuze budou náměty pro aktivity spolupráce a výměna zkušeností a dobré praxe. Více informací v pozvánkách ZDE.

NIDV pořádá Infopanel pro zřizovatele

Ve středu 17. 5. 2017 se ve Zlíně koná Infopanel pro zřizovatele škol, na kterém zazní užitečné informace k MAP, o strategickém plánování a řízení v území a roli zřizovatelů v tomto procesu. Přijďte si vyměnit zkušenosti s dalšími kolegy, kteří se do tvorby MAP zapojili.

Více informací v pozvánce ZDE.

Pozvánka na seminář MAP - Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně ZŠ

Ve středu 3.  května 2017 se od 13:00 hodin na 1. ZŠ Holešov uskuteční seminář Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně ZŠ, určený pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a pedagogické pracovníky ZŠ. Přednáší Mgr. Dana Forýtková. Pozvánku najdete ZDE.

Pozvánka na konferenci k rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání koná ve Zlíně konference k rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity In2017. Více informací v pozvánce ZDE.

Aktualizujeme Strategický rámec MAP pro ORP Holešov!

Strategický rámec je stategickou částí dokumentu MAP, která obsahuje vizi, priority a cíle předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání v ORP Holešov. S Rámcem musejí být v souladu potřebné projektové záměry základních škol a subjektů zájmového a neformálního vzdělávání týkající se infrastruktury pro vzdělávání, na které jsou žádány dotace z evropských nebo národních zdrojů. Aktualizace Strategického rámce MAP, včetně investičních záměrů, je možná nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího aktualizovaného Strategického rámce.

Možnost připomínkování skončila v pátek  31. 3. 2017 v 12:00 hodin.

Strategický rámec MAP pro ORP Holešov - v2 - k 6. 4. 2017 - schválený Řídícím výborem MAP na jeho 3. jednání

Aktuální Strategické rámce MAP jsou přístupné na portálu územní dimenze www.uzemnidimenze.cz.

PRO KOHO JE POVINNÝ SOULAD SE STRATEGICKÝM RÁMCEM MAP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU DO IROP?

Základní školy a subjekty zájmového a neformálního vzdělávání, které budou chtít žádat o podporu ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu nebo integrovaných nástrojů CLLD, IPRÚ, ITI, prokazují soulad se Strategickým rámcem MAP daného území. Tento soulad znamená, že projekt zaměřením odpovídá strategickému opatření uvedenému ve Strategickém rámci MAP a je uveden v tabulce investičních záměrů. Aktualizace Strategického rámce MAP probíhá 1x za 6 měsíců.

Strategický rámec MAP ORP Holešov k 21. 9. 2016

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov byl Řídícím výborem schválen Strategický rámec MAP pro ORP Holešov, jehož součástí jsou Investiční priority. Aktualizace Strategického rámce je plánována na březen 2017.

Strategický rámec MAP pro ORP Holešov ke stažení je zpřístupněný ZDE.

 

Připravujeme další vzdělávací semináře

V prosinci se pro vás připraven seminář Tvorba pozitivního klimatu ve škole (1. 12. 2016), v lednu Komunikace mezi školou a rodinou (25. 1. 2017) a v březnu  Vztahy ve sborovně MŠ (2. 3. 2017). Pozvánky najdete ZDE.

Dalšími semináři, které připravujeme, jsou Inkluzivní vzdělávání (Mgr. Dana Forýtková, 3. 5. 2017) a Řešení konfliktů a komunikační techniky (Mgr. Halda, 11. 10. 2017).

První vzdělávací semináře se konají již v listopadu 2016

Do konce roku 2016 jsme připravili tři vzdělávací semináře zaměřené na tvorbu pozitivního klimatu ve škole (1. 12. 2016), inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (23. 11. 2016)  a autority a jejich místo v životě dítěte (23. 11. 2016). Pozvánky najdete ZDE.