Aktuality MAP

Aktualizujeme Strategický rámec MAP pro ORP Holešov!

Strategický rámec je stategickou částí dokumentu MAP, která obsahuje vizi, priority a cíle předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání v ORP Holešov. S Rámcem musejí být v souladu potřebné projektové záměry základních škol a subjektů zájmového a neformálního vzdělávání do infrastruktury pro vzdělávání, na které jsou žádány dotace z evropských nebo národních zdrojů. Aktualizace Strategického rámce MAP, včetně investičních záměrů, je možná nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího aktualizovaného Strategického rámce.

Možnost připomínkování má i široká veřejnost, a to do pátku  31. 3. 2017 do 12:00 hodin. Své připomínky, prosím, posílejte formou přiloženého Listu připomínek na adresu: zuzana.salkova@smarv.cz.

Změny v dokumentu oproti původní verzi jsou vyznačeny červenou barvou.

Strategický rámec MAP pro ORP Holešov - verze 2 - k 6. 4. 2017

List připomínek

Strategický rámec bude schvalován Řídícím výborem dne 6. 4. 2017.

Aktuální Strategické rámce MAP jsou přístupné na portálu územní dimenze www.uzemnidimenze.cz.

PRO KOHO JE POVINNÝ SOULAD SE STRATEGICKÝM RÁMCEM MAP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU DO IROP?

Základní školy a subjekty zájmového a neformálního vzdělávání, které budou chtít žádat o podporu ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu nebo integrovaných nástrojů CLLD, IPRÚ, ITI, prokazují soulad se Strategickým rámcem MAP daného území. Tento soulad znamená, že projekt zaměřením odpovídá strategickému opatření uvedenému ve Strategickém rámci MAP a je uveden v tabulce investičních záměrů. Aktualizace Strategického rámce MAP probíhá 1x za 6 měsíců.

Strategický rámec MAP ORP Holešov k 21. 9. 2016

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov byl Řídícím výborem schválen Strategický rámec MAP pro ORP Holešov, jehož součástí jsou Investiční priority. Aktualizace Strategického rámce je plánována na březen 2017.

Strategický rámec MAP pro ORP Holešov ke stažení je zpřístupněný ZDE.

 

Připravujeme další vzdělávací semináře

V prosinci se pro vás připraven seminář Tvorba pozitivního klimatu ve škole (1. 12. 2016), v lednu Komunikace mezi školou a rodinou (25. 1. 2017) a v březnu  Vztahy ve sborovně MŠ (2. 3. 2017). Pozvánky najdete ZDE.

Dalšími semináři, které připravujeme, jsou Inkluzivní vzdělávání (Mgr. Dana Forýtková, 3. 5. 2017) a Řešení konfliktů a komunikační techniky (Mgr. Halda, 11. 10. 2017).

První vzdělávací semináře se konají již v listopadu 2016

Do konce roku 2016 jsme připravili tři vzdělávací semináře zaměřené na tvorbu pozitivního klimatu ve škole (1. 12. 2016), inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (23. 11. 2016)  a autority a jejich místo v životě dítěte (23. 11. 2016). Pozvánky najdete ZDE.