Aktuality MAP

Čtyři kulaté stoly MAP k přípravě aktivit spolupráce se uskuteční v květnu

V květnu se uskuteční celkem čtyři kulaté stoly MAP zaměřené na přípravu aktivit spolupráce v předškolním, základním, zájmovém a neformálním vzdělávání v ORP Holešov. Setkání jsou tematicky zaměřená, určená pro ředitele škol, pedagogy, zástupce neformálního a zájmového vzdělávání a zřizovatele škol, otevřená veřejnosti. Hlavními tématy diskuze budou náměty pro aktivity spolupráce a výměna zkušeností a dobré praxe. Více informací v pozvánkách ZDE.

NIDV pořádá Infopanel pro zřizovatele

Ve středu 17. 5. 2017 se ve Zlíně koná Infopanel pro zřizovatele škol, na kterém zazní užitečné informace k MAP, o strategickém plánování a řízení v území a roli zřizovatelů v tomto procesu. Přijďte si vyměnit zkušenosti s dalšími kolegy, kteří se do tvorby MAP zapojili.

Více informací v pozvánce ZDE.

Pozvánka na seminář MAP - Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně ZŠ

Ve středu 3.  května 2017 se od 13:00 hodin na 1. ZŠ Holešov uskuteční seminář Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně ZŠ, určený pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení a pedagogické pracovníky ZŠ. Přednáší Mgr. Dana Forýtková. Pozvánku najdete ZDE.

Pozvánka na konferenci k rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání koná ve Zlíně konference k rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity In2017. Více informací v pozvánce ZDE.

Aktualizujeme Strategický rámec MAP pro ORP Holešov!

Strategický rámec je stategickou částí dokumentu MAP, která obsahuje vizi, priority a cíle předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání v ORP Holešov. S Rámcem musejí být v souladu potřebné projektové záměry základních škol a subjektů zájmového a neformálního vzdělávání týkající se infrastruktury pro vzdělávání, na které jsou žádány dotace z evropských nebo národních zdrojů. Aktualizace Strategického rámce MAP, včetně investičních záměrů, je možná nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího aktualizovaného Strategického rámce.

Možnost připomínkování skončila v pátek  31. 3. 2017 v 12:00 hodin.

Strategický rámec MAP pro ORP Holešov - v2 - k 6. 4. 2017 - schválený Řídícím výborem MAP na jeho 3. jednání

Aktuální Strategické rámce MAP jsou přístupné na portálu územní dimenze www.uzemnidimenze.cz.

PRO KOHO JE POVINNÝ SOULAD SE STRATEGICKÝM RÁMCEM MAP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU DO IROP?

Základní školy a subjekty zájmového a neformálního vzdělávání, které budou chtít žádat o podporu ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu nebo integrovaných nástrojů CLLD, IPRÚ, ITI, prokazují soulad se Strategickým rámcem MAP daného území. Tento soulad znamená, že projekt zaměřením odpovídá strategickému opatření uvedenému ve Strategickém rámci MAP a je uveden v tabulce investičních záměrů. Aktualizace Strategického rámce MAP probíhá 1x za 6 měsíců.

Strategický rámec MAP ORP Holešov k 21. 9. 2016

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov byl Řídícím výborem schválen Strategický rámec MAP pro ORP Holešov, jehož součástí jsou Investiční priority. Aktualizace Strategického rámce je plánována na březen 2017.

Strategický rámec MAP pro ORP Holešov ke stažení je zpřístupněný ZDE.

 

Připravujeme další vzdělávací semináře

V prosinci se pro vás připraven seminář Tvorba pozitivního klimatu ve škole (1. 12. 2016), v lednu Komunikace mezi školou a rodinou (25. 1. 2017) a v březnu  Vztahy ve sborovně MŠ (2. 3. 2017). Pozvánky najdete ZDE.

Dalšími semináři, které připravujeme, jsou Inkluzivní vzdělávání (Mgr. Dana Forýtková, 3. 5. 2017) a Řešení konfliktů a komunikační techniky (Mgr. Halda, 11. 10. 2017).

První vzdělávací semináře se konají již v listopadu 2016

Do konce roku 2016 jsme připravili tři vzdělávací semináře zaměřené na tvorbu pozitivního klimatu ve škole (1. 12. 2016), inkluzivní vzdělávání a podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (23. 11. 2016)  a autority a jejich místo v životě dítěte (23. 11. 2016). Pozvánky najdete ZDE.