Tvrz Rymice

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 32695/7-6135.
 
Renesanční stavba obdélníkového půdorysu (7x3 osy) na místě starší gotické tvrze, o dvou poschodích, barokně přestavěná. Z renesanční architektury dochován toliko portál mazhaus, rovněž některé trámy na stropě jsou renesanční a celkově původní strop s malbami v hale 1. patra. Mříže v oknech v přízemí barokní. Přízemní místnosti zaklenuty v pravé části původně, v levé nově zvýšení z průmyslového využití v první polovině 19. století. Fasáda hladká, členěná jen nad přízemím kordonovou římsou a římsou hlavní. Okna pravoúhlá s ostěním.
Materiál: smíšené, hladce omítnuté zdivo
Vznik v 16. století s novějšími úpravami.