Kostel svatého Petra a Pavla v Kostelci u Holešova

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 28905/7-6007.

Farní kostel svatého Petra a Pavla je barokní sakrální architektura z druhé čtvrtiny 18. století s pozdějšími úpravami, dominanta obce.

Orientovaná, jednolodní volná stavba, skládající se z kněžiště, lodi věže a sakristie. Kněžiště tvořeno jedním polem, zaklenutým pruskou klenbou a závěrem, klenutým konchou: dva páry pravoúhlých oken segmentovými záklenky v hlubokých, seříznutých špaletách. Vítězný oblouk segmentový. Loď obdélníková, ve třech klenebních polích zaklenutá pruskými klenbami mezi pasy, členěna pilastry na podnoži s římsovou hlavicí. Tři páry oken jako v kněžišti. Kruchta nesena dvěma pilíři zasahuje do poloviny klenebního pole. Věž z části vestavěná, čtyřboká, hranolová: její přízemí tvoří předsíň kostela, zaklenutou křížovou klenbou. Vnějšek nečleněn než podnoží, hlavní římsou a lizénovými rámy. Věžní okénka s půlkruhovými záklenky. V průčelí úseky barokně vykrojeného štítu. Vstupní portál zdůrazněn dvojicí korintských sloupů, nesoucí úsek kládí. Střecha sedlová, nad presbyteriem zvalbená. Věž zastřešena čtyřbokým jehlanem, krytým plechem. Sakristie, přistavěná k jižní straně presbyteria, pravoúhlého půdorysu, zaklenutá plackou. Její střecha pultová.
Materiál - smíšené zdivo stavby hladce omítnuté.
Z konce 18. století, 1840 nově klenuto
 
Kříž před kostelem: na čtverhranném soklu čtyřboký, hranolový podstavec, nesoucí čtyřboký, mírně konický hranolový nástavec s křížem a s korpusem. Na přední straně podstavce reliéf Bolestné Panny Marie, po bocích volutová křídla, v horní části stylizovaný rostlinný úponek a rosetky.
Materiál: kámen. Kamenická práce z počátku 19. století, dobré řemeslné úrovně.