Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Představení mikroregionu

Mikroregion Holešovsko leží v severozápadní části Zlínského kraje, svým územím tvoří přirozenou hranici Zlínského a Olomouckého kraje. Jeho krajina je převážně rovinatá, na západě otevřená do Hornomoravského úvalu, na severu a jihu lemovaná menšími pahorkatinami a na severovýchodě prudčeji se zvedajícími Hostýnskými vrchy.
Většinu území tvoří zemědělská půda, v menší míře pak louky a pastviny. Lesy se rozkládají přibližně na 12% katastrální plochy mikroregionu. Celková rozloha činí cca 14000 hektarů.
Mikroregion Holešovsko vznikl v roce 2001 uzavřením smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí. Založilo jej 18 obcí z přirozeného spádového území města Holešova.    V roce 2006 přistoupila obec Pravčice, v roce 2016 zažádala o členství obec Jankovice, která se oficiálně stala členem 1.1.2017 a v roce 2020 přistoupila do svazku obec Lukoveček.
V současnosti mikroregion sdružuje obce Bořenovice, Holešov (s katastrálními územími Količín, Všetuly, Dobrotice, Tučapy a Žopy), Horní Lapač, Kostelec u Holešova           (s místní částí Karlovice), Jankovice, Kurovice, Lechotice, Ludslavice, Lukoveček, Martinice, Míškovice, Němčice, Pacetluky, Pravčice, Prusinovice, Přílepy, Roštění, Rymice, Třebětice, Zahnašovice a Žeranovice.
Centrem mikroregionu je město Holešov.
Na území mikroregionu se nachází dvě plošně památkově chráněná území - Městská zóna Holešov, ustanovená roku 1990, která prezentuje historické jádro města (zámek s parkem, Šachova synangoga) a památková rezervace Rymice, ustanovená roku 1995, která prezentuje lidové stavitelství a život na hanácké vesnici v 18. a 19. století. Významné stavby a památky nalezneme také v dalších obcích. V Žeranovicích je to romantizující zámeček, v Přílepech neogotický zámek, v Kurovicích goticko-renesanční tvrz, v Rymicích renesanční tvrz s expozicí Muzea Kroměřížska a další. Ve většině obcí jsou krásné a u držované kostely a památky místního významu jako kapličky, boží muka, sochy, památníky...
Mikroregion v rámci svých obcí pořádá mnoho zajímavých kulturních a sportovních akcí. Společně pak již tradiční Dožínky Mikroregionu Holešovsko a Slavnosti Sv. Huberta.