Dub letní nazývaný Král lesa

Monumentální památný strom v Kosteleckém lese

 

Přírodní památka Dubina

Dubohabrový lesík s výskytem třešně křovité mezi Prusinovicemi do Hlinskem p. H.

 

Přírodní památka Kurovický lom

Geologická a paleontologická lokalita s výskytem zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů

 

Červený buk v zámeckém parku

Památný strom s 6,5metrovým obvodem kmene