Dub letní nazývaný Král lesa

Monumentální památný strom v Kosteleckém lese

 

Přírodní památka Dubina

Dubohabrový lesík s výskytem třešně křovité mezi Prusinovicemi do Hlinskem p. H.

 

Přírodní památka Kurovický lom

Přírodní památka s možností koupání