Vzdělávací aktivity

Pozvánky na vzdělávací semináře

Semináře jsou bezplatné a jsou určeny pro:

z území ORP Holešov.

Na semináře se můžete přihlásit na e-mailu: zuzana.salkova@smarv.czPřihlášky budou přijímány do naplnění kapacity semináře.

Dalšími semináři, které připravujeme, jsou Inkluzivní vzdělávání (Mgr. Dana Forýtková, 3. 5. 2017) a Řešení konfliktů a komunikační techniky (Mgr. Halda, 11. 10. 2017).

Předběžný plán vzdělávacích aktivit

Předběžný plán vzdělávacích aktivit byl koordinační skupinou navržen v následujícím znění:

Oblasti možných témat společného vzdělávání v území: 

Vazba na oblast MAP:

Všechna navržená témata budou v souladu s tvorbou a řešenými opatření MAP

Cílové skupiny:

Předpokládaný rozsah vzdělávání: